הלוואה לעסק בלחיצת כפתור

80,000
המשך

פרטי התקשרות ומטרת ההלוואה

מה סוג העסק לו דרושה ההלוואה?

עסק חדש
עוסק פטור
עוסק מורשה
חברה בע"מ
חזרה
אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

נצטרך ממך מספר פרטים נוספים לבדיקת ההלוואה
(זה ייקח פחות מדקה, מבטיחים!)

מהו המחזור השנתי של העסק?

500,000
0
10,000,000

סוג ההלוואה הרצוי

הלוואה בערבות מדינה
סולו מהבנק – (עד 5 ימים)
חוץ בנקאי
לא משנה לי סוג ההלוואה
חזרה

מהו וותק החברה שלך בשנים?

3
1
20

האם יש לך נכסים?

דירה/בית פרטי
מסחרי-משרד, חנות
מגרש
אין נכסים
חזרה

מה הגיל שלך ?

28
18
90

מאיזה איזור בארץ העסק?

צפון-רמת הגולן והגליל
חיפה והקריות
חדרה, זכרון והעמקים
אזור השרון
אזור המרכז
אזור ירושלים והסביבה
אזור השפלה עד אשקלון
אזור הדרום
אזור אילת והסביבה
חזרה

מה מצב חשבון הבנק שלך?

חשבון תקין (לא הוגבל אף פעם)
חשבון תקין (לא הוגבל ב5 שנים האחרונות)
חשבון הוגבל (בחמש שנים האחרונות)
חשבון מוגבל (יש אופציה לערבים)
היה עיקול על החשבון
חזרו שיקים בחשבון

האם יש לך תיקים בהוצאה לפועל?

אין תיקים
יש תיקים
חזרה

שלב אחרון וסיימנו!

ציין את תחום פעילות העסק והערות נוספות במידה ויש

חזרה
הגש בקשה

, בקשתך התקבלה והיא תיבדק בהקדם. בשעות הקרובות יחזרו אליך עם הצעה להלוואה לעסק שתתאים לצרכיך.

הלוואה במסלול מותאם אישית

מסלול כללי

המסלול הכללי מיועד עבור עסקים קטנים ובינוניים אשר מבקשים לקבל אשראי לתמיכה בפעילות שלהם. בין אם לצורך הון חוזר וגישור פערי תזרים מזומנים, השקעות או מסלול משולב עם שניהם.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול כללי!

מסלול הון חוזר לטווח קצר

מסלול המימון לצרכי הון חוזר בטווח קצר מותאם לעסקים קטנים ובינוניים אשר מחפשים פתרון להון החוזר ולגישור התזרימים הכלכליים למשך תקופה של עד שנתיים, כאשר נכללת תקופת הגרייס.

במסגרת המסלול, יוענקו הלוואות תמורה לבטוחות של 10% בלבד.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול הון חוזר לטווח קצר!

מסלול עסקים בהקמה

מסלול עסקים בהקמה מיועד עבור יזמים שנמצאים בתחילת דרכם, ומחפשים לקבל אשראי בתנאים אטרקטיביים לקידום עידוד יזמות והקמת עסקים חדשים.

במסגרת המסלול, אפשר לקבל הלוואות עד 500,000 ₪ בתנאים מועדפים, עם בטוחה מופחתת של 5% עבור הלוואה עד לגובה 300,000 ₪ ו-15% עבור היתרה.

איזה עסק נחשב עסק בהקמה?

  • עסק שעדיין לא התחיל את פעילותו.
  • עסק שבעבר היה עוסק פטור ומתכוון לבצע השקעה שתשנה את מעמד העסק שלו לעוסק מורשה או חברה בע"מ.
  • עסק שלא עשה שימוש במסגרת אשראי שלו עד היום, והכנסותיו הצטברו ולא חרגו מ-500,000 ₪ מרגע הקמתו.
  • עסק שפעל ממקום מגורים והחליט להעביר את פעילותו למקום מסחרי, ובתנאי שהכנסותיו מיום הקמתו הצטברו ולא חרגו מסכום של 500,000 ₪.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול עסקים בהקמה!

מסלול השקעה בתעשייה

מסלול השקעה בתעשייה מיועד לשיפור והרחבת יכולת הייצור התעשייתי. המטרה העיקרית היא מתן תמריצים להשקעות אסטרטגיות בשדרוג המכונות וקווי הייצור, שיביאו לשיפור מהותי בביצועי החברות ויגבירו צמיחה לטווח הארוך. ההלוואות במסגרת המסלול מיועדות לרכישת נכסים תעשייתיים, השקעה במחקר ופיתוח, הרחבת הפעילות הנוכחית והשמת עובדים חדשים על פי הדרישה.

המסלול מתאים לעסקים שפעלו לפחות 3 שנים.

במסגרת המסלול, הלוואות מוצעות לתקופה של עד 12 שנים, ובגובה של עד 90% מההשקעה המבוקשת. במקרה של הלוואה לרכישת נכס, יידרש שיעבוד של הנכס לטובת נותן האשראי כתחליף להעמדת בטוחה נזילה, ולא יתבקשו בטוחות נוספות.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול השקעה בתעשייה!

מסלול עמותות חברתיות

מסלול התמיכה לארגונים בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך נוצר במיוחד לארגונים הפועלים באופן אקטיבי בתחומים אלו ומחפשים מקורות מימון להון חוזר וגישור על פערי תזרים, השקעות או הלוואה שמשלבת את שתי המטרות יחד.

דרך המסלול אפשר לקבל הלוואות עד 250,000 ₪ בתנאים מועדפים, עם דרישת בטוחות של 5% בלבד להלוואה עד 125,000 ₪ ו-15% עבור היתרה, וללא צורך בהעמדת ערבויות אישיות מצד חברי העמותה.

מי עומד בהגדרה של עמותה חברתית?
עמותה חברתית הינה עמותה הפועלת בתחומי הרווחה, הבריאות והחינוך, ועונה על הקריטריונים הבאים:

  • מחזור כלכלי שאינו עולה על יותר מ- 5 מיליון ש"ח.
  • העמותה אינה מפעילה מוסדות חינוך כגון: בתי ספר, גנים, ישיבות וכדומה.
  • אישור ניהול תקין שתקף לשנת הבקשה והשנה שלפניה.
  • במקרה שהעמותה מקבלת תמיכה מן הממשלה על פי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, חשוב לוודא שלא יותר מ- 50% מהכנסותיה בשנתיים האחרונות הגיעו ממקור זה.
  • אינה מעניקה תמיכה כלכלית כגון מענק, מלגה או הלוואה לעמותות אחרות.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול עמותות חברתיות!

מסלול יצואנים

הממשלה רואה חשיבות גבוהה בקידום ותמיכה בענף הייצוא הישראלי, ולכן החליטה להקים מסלול מיוחד לתמיכה ביצואנים.

עסק קטן או בינוני שמתמקד בפעילות ייצוא, והגיע להיקף ייצוא שנתי מעל 250,000 דולר בשנה שקדמה לבקשת ההלוואה, יוכל להגיש בקשה למסלול זה.

במסלול זה, יוכל העסק לקבל הלוואות בשקל או בדולר, כאשר סכום ההלוואה אינו עולה על 500,000 ₪ או 12% מהמחזור השנתי, על פי הגבוה מביניהם.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול יצואנים!

מסלול חקלאים

מסלול החקלאים הוקם במיוחד לעסקים הפועלים בתחום החקלאות ומחפשים מקורות מימון לפעילותם.

העסקים שזכאים לקבל הלוואה במסגרת המסלול הם עסקים שמייצרים תוצרת חקלאית טרייה, בין אם בתחום החי או הצומח, שהמחזור הכלכלי שלהם בשנה שקדמה לבקשה לא חרג מ-25 מיליון ש"ח.

לצורך קבלת ההלוואה במסלול החקלאות, הלווה נדרש לרכוש ביטוח נגד נזקים ואסונות טבע, שיהיה תקף לכל אורך תקופת ההלוואה ויוסב לטובת נותן האשראי.

במסלול ניתן לקבל הלוואה באחד משני תתי-מסלולים: הלוואה לטווח בינוני או הלוואה לטווח ארוך, כאשר סכומי ההלוואה המירביים הם עד 500,000 ₪ בטווח הבינוני ועד 1,000,000 ₪ בטווח הארוך.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול חקלאים!

מסלול השקעות ירוקות

במסגרת מסלול האנרגיה, אנו מציעים הלוואות למיזמים התורמים להגברת התודעה האקולוגית והפחתת הזיהום, באמצעות שיפור בצריכת האנרגיה או מעבר לאנרגיה מתחדשת (אנרגיה ירוקה).

המטרה היא לתמוך בפרויקטים המקדמים את המחויבות הסביבתית של המדינה, דרך פעולות כמו שיפור בצריכת האנרגיה, החלפת מערכות הפועלות על דלק לחשמל, ייצור אנרגיה ממקורות טהורים, השקעה בתחבורה ירוקה וכו'.

ההלוואות במסלול מיועדות לעסקים עם ותק של לפחות 3 שנים.

המסלול מציע הלוואות לטווח הארוך עד 12 שנה, בגובה של עד 90% מסכום ההשקעה הכולל. במקרה שההלוואה ניתנת לרכישת נכס, הנכס יהווה בטוחה להלוואה, ללא דרישת בטוחות נוספות.

התחל בדיקת זכאות להלוואה

במסלול השקעות ירוקות!

מטרית המימון המושלמת בשבילך

8% ממחזור המכירות או עד 500 אלף ₪

פריסה נוחה עד 5 שנים

שירות אישי ומקצועי

אישור מזורז תוך 7 ימי עסקים

הלוואה חוץ בנקאית לא פוגעת במסגרת האשראי

מימון מלא ללא צורך בהון עצמי

המומחים באשראי לעסקים

כולנו יודעים שהחלום של כל יזם ובעל עסק הוא להקים ולהפיק את הפוטנציאל המרבי של העסק שלו. אבל מה קורה כאשר אתה חוסר במשאבים הכספיים לעשות זאת? זה בדיוק המקום בו אשראי עסקי נכנס לתמונה!

בואו נדמיין שאתם חולמים על פתיחת עסק חדש או שאתם כבר בעלי עסק ומחפשים דרכים לשדרג אותו. מרכז העזרה לעסקים מציע לכם מגוון רחב של אפשרויות מימון, המותאמות במיוחד לצרכים שלכם. האם אתם מחפשים הלוואה לעסק בערבות מדינה? האם אתם זקוקים לייעוץ או לליווי בתהליך? כל זה ועוד נמצא תחת קורת גג אחת!

אך זה לא הכול, מעבר להלוואות, המרכז מתמחה גם בגיוס משקיעים, פתרונות אשראי, חשבונאות, ואפילו בסיוע בקבלת כספים מקרנות ממשלתיות ופילנתרופיות.

והחדשות הטובות הן שהם גם יכולים לעזור לכם לקבל הצעות מפתות להלוואות ולגיוס אשראי בסכומים של עד 8 מיליון ש"ח! אין ספק שעם כסף כזה ביד, הגבול היחיד הוא הדמיון שלכם.

כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להתחיל את התהליך הוא לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-7107046 או למלא את הטופס באתר של אשראי עסקי. מהרגע שתעשו זאת, צוות המומחים שלנו יעשה הכל כדי להבטיח שתקבלו את המימון שאתם זקוקים לו בתנאים הטובים ביותר עבורכם.

אל תחמיצו את ההזדמנות להפוך את החלומות שלכם למציאות! צרו קשר עם אשראי עסקי וצעדו קדימה לעתיד הבהיר של העסק שלכם.

קרנות מימון חוץ בנקאיות לעסקים

לקוחות מספרים עלינו

קארין מתל אביב
קארין מתל אביב
הלוואה של 55,000 ש"ח
לא האמנתי שקיבלתי את הכסף לעסק שלי כל כך מהר! ליווי איכותי ומקצועי ו שירות מעל לכל המצופה. תודה על הכל, קארין
עידן ממעלה אדומים
עידן ממעלה אדומים
הלוואה של 100,000 ש"ח
לא הצלחתי לקבל הלוואה לעסק מקרנות מימון עד שהגעתי אליכם. התהליך היה פשוט ומהיר והתנאים היו הוגנים. ממליץ בחום! עידן
אנדריי מפתח תקווה
אנדריי מפתח תקווה
הלוואה של 90,000 ש"ח
הייתי צריך הלוואת אקספרס לעסק שלי, אחרי שקיבלתי סירוב מהבנק פניתי אליכם. לין הנציגה דאגה לי במקצועיות רבה! תודה, אנדריי
אלונה מרעננה
אלונה מרעננה
הלוואה של 30,000 ש"ח
קיבלתי הלוואה בערבות המדינה להקמת עסק מאד מהר. הריבית הייתה סופר משתלמת והלווי האישי הוא בהחלט יתרון אלונה
איתמר מחיפה
איתמר מחיפה
הלוואה של 85,000
הייתי צריך הלוואה לשדרוג הציוד במסעדה שלי. ההלוואה הגיעה בזמן הנכון והציוד החדש שיפר את איכות השירות. מרוצה מאוד! עמדתם בכל מה שהבטחתם, איתמר
שרה מגבעתיים
שרה מגבעתיים
הלוואה של 200,000
ביקשתי הלוואה לצורך פתיחת סניף נוסף לעסק הביתי שלי. השירות היה אדיב ומקצועי, תודה שרה

תכנים אחרונים שעלו לאתר

הלוואה עד 200,000 ש"ח לעסקים
כותב: לימור רז
2 דקות קריאה
עסקים רבים צריכים הלוואה עד 200,000 ₪ עם גמישות בתנאי הפירעון וללא צורך בהחתמת ערבים או העמדת בטוחות גבוהות. הלוואה […]
הלוואות לחברות
כותב: אליאור מרקוס
1 דקות קריאה
מעוניינים להקים חברה בע"מ וזקוקים להלוואה נוחה לתקופה ארוכה? האם יש לכם חברה בע"מ ואתם זקוקים להלוואה בגלל בעיה רגעית […]
גיוס אשראי לעסקים מבנקים
כותב: אליאור מרקוס
2 דקות קריאה
רוב העסקים זקוקים בשלב מסוים לפתרונות אשראי מבנקים מסחריים. גיוס אשראי מהבנק מאפשר לעסק להתרחב, להשקיע בחברה לצורך צמיחה, לנצל […]
הלוואה לעסק בהקמה
כותב: לימור רז
2 דקות קריאה
רוב היזמים המתכננים להקים עסק חדש זקוקים למימון בתנאים נוחים, כיוון שבדרך כלל אין להם הון עצמי גבוה או נכסים […]